Preskočiť k hlavnému obsahu »

 
 
Balík obalený čiernou fóliou

Obchodné podmienky  

 

1/ Obecná ustanovení

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru (www.hracky-step2.sk) se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je elektronická pošta.

2/ Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží eventuelně předložit doklad o jeho úplném zaplacení.

3/ Objednání zboží a uzavření smlouvy

 • Podmínkou pro platnou elektronickou objednávku je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odeslání objednávky je závazné! Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude do 48 hodin zaslán e-mail s akceptací objednávky. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaných způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 • Objednávku máte možnost stornovat do 2 hodin po objednání zasláním emailu na adresu info@steptwo.cz

 

4/ Platební podmínky

Ceny uvedené na webových stránkách StepTwo jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výraznému nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží (v pokladně prodávajícího nebo při dodání zboží na dobírku). Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. K ceně zboží bude připočítána cena dopravy a poštovného (viz Dopravné a poštovné).

5/ Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, tj.po odeslání potvrzujícího emailu prodávajícím. U zboží, uhrazeného převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Je-li objednané zboží na skladě, doba dodání zboží je 7 - 14dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě,že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 14 dnů,oznámí prodávající kupujícímu náhradní termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

6/ Dopravné a poštovné

V současné době nabízíme 2 způsoby dopravy objednaného zboží na Slovensko:

 • přepravní služba - kurýr - Expres Van - dodací lhůta do 48 hodin
 • obchodní balík České pošty - dodací lhůta cca 7 pracovních dní

 

Cena za doručení Českou poštou - nelze na dobírku, pouze platba předem převodem na účet:

 • u zásilek o hmotnosti do 10kg:  11,-  eur
 • u zásilek o hmotnosti do 20kg:  13,50 eur
 • u zásilek o hmotnosti do 30kg:  21,- eur

 

Cena za doručení přepravní společností Expres Van:

 • zásilky do 10kg - 11,70 eur
 • zásilky do 20kg - 14,50 eur
 • zásilky do 30kg - 19,80 eur
 • zásilky do 50kg - 28,70 eur
 • zásilky 50kg a výše - cena dopravného je kalkulována smluvně

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

 • dobírka Českou poštou:  1 eur (platí pouze pro platbu v Kč)
 • dobírka Expres Van: 2,50 eur
 • převodem z účtu: 0,- eur
 • v hotovosti při osobním převzetí: 0,- eur

 

Cena za doručení přepravní společností Expres Van na dodací adresu v České republice:

 • zásilky do 10kg - 5,50 eur
 • zásilky do 20kg - 7,00 eur
 • zásilky nad 20kg a výše - cena dopravného je kalkulována smluvně
 • poplatek za platbu na dobírku - 2,00 eura

 

Z důvodu velmi složité přepravy u velkých zahradních hraček nadměrných rozměrů a vyšší hmotnosti (např. domečky, nábytek, prolézačky, dětská centra apod.) se liší výše jejich dopravného. Dopravné tohoto zboží bude stanoveno individuelně a sděleno při potvrzení Vaší objednávky telefonicky nebo emailem.

7/ Záruka a servis

Záruční doba počíná běžet ode dne dodání a převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce nestanoví záruční dobu delší. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady,musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě.

8/ Ostatní ujednání

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp.expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Dodání zboží závisí na aktuálních skladových zásobách. Rozměry výrobků jsou pouze orientační.

Všechny výrobky Step2 jsou atestovány dle platných Evropských norem a splňují požadavky dle EN71.

 

 

 


Môj Košík

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Porovnať produkty

Nevybrali ste položky pre porovanie.